Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Grčka PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Grčki Konzulat
Strahinjića Bana 76, Beograd
Call centar                    0800 15-15-15
Call centar Niš              0800 15-01-50


DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE GRČKE GRUPNE VIZE
Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju


ZA SVE PUTNIKE:
- Vazeći pasoš izdat u Srbiji (važnost pasoša najmanje 3 meseca nakon isteka putovanja)
- Ukoliko postoji vremenski razmak duzi od sest meseci između važećeg i prethodnog pasoša, izjava overena u opštini uz dva svedoka da između ta dva pasoša nije postojao ni jedan drugi.
- Za osobe koje su sa važećim pasošem već boravile u Grčkoj ili u pasošu imaju šengen vizu, stari pasoš nije neophodan (dostaviti fotokopiju šengen vize ili ulaznog/izlaznog pečata  R.Grčke).
- Za osobe čiji je važeći pasoš izdat pre 01.04.2006 godine, stari pasoš nije neophodan,a ako je izdat posle 01.04.2006. potreban je stari pasos (ili izjava overena u opštini uz dva svedoka da ranije nisu imali pasoš)
- Jedna fotografija (veličine 3.5cm x 4.5cm)
- Ukoliko je u pasošu upisano mesto rođenja - grad i Republika Makedonija ili samo Makedonija -  
NEOPHODNA  JE INDIVIDUALNA VIZA!
RADNI ODNOS

- Potvrda o radnom odnosu na memorandumu i naznačenim brojem telefona firme
- Fotokopija radne knjižice overena pečatom firme zaposlenog. (vojne legitimacije za lica zaposlena u VJ)
- Fotokopija prve strane pasoša
- Fotokopija obrasca M1-3-overen od strane preduzeća (važi samo za Niš)
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG

- Može da putuje samo uz bračnog druga koji ga izdržava
- Venčani list
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda organizacije zaposlenog bračnog druga da izdržava bračnog druga ili izjava overena u opštini sa dva svedoka (dokumenta od osobe koja ga izdrzava,)
- Fotokopija radne knjizice zaposlenog
- Potvrda iz banke na vrednost  500€
- Fotokopija prve strane pasoša
- Kopija zdravstvene knjizice
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opštini,
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću šengen vizu i nije na spisku za grupnu vizu, dostaviti fotokopiju šengen vize i saglasnost roditelja
- Fotokopija prve strane pasoša
* Izjava overena u opštini o izdržavanju od strane roditelja i dokumenta jednog od roditelja kao da putuje (VAŽI I ZA BEOGRAD I ZA NIŠ).
OSTALI NEZAPOSLENI
- Potvrda sa biroa
- Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija i sl.)
- Za izdržavane članove domaćinstva izjava overena u opštini sa dva svedoka
-Dokumenta osobe koja ga izdrzava (pogledati status)
- Potvrda iz banke na vrednost 500€ ili traveller ček
- Fotokopija prve strane pasoša
- Kopija zdravstvene knjizice
PENZIONERI
- Rešenje o penziji
- Poslednji ček
- Fotokopija prve strane pasoša
VLASNICI privatnih preduzeća, radnji
- Rešenje o registraciji firme
- Potvrda o izmirenom porezu
- Fotokopija prve strane pasoša
- Fotokopija obrasca M1-3 - overen od strane preduzeća (važi samo za Niš)
POLJOPRIVREDNICI
- Fotokopija poreske knjižice
- Fotokopija zdravstvene knjižice
- Potvrda da je izmirien porez po osnovu poljoprivredne delatnosti
- Po mogućnosti potvrda da je član zemljoradničke zadruge
- Fotokopija prve strane pasoša
ĐACI
- Potvrda da je redovan đak
- Fotokopija đačke knjižice
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opštini,
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću šengen vizu i nije na spisku za grupnu vizu, dostaviti fotokopiju šengen vize i saglasnost roditelja
* Izjava overena u opštini o izdržavanju od strane roditelja i dokumenta jednog od roditelja kao da putuje (VAŽI I ZA BEOGRAD I ZA NIŠ).
STUDENTI
- Potvrda sa fakulteta o studiranju
- Fotokopija indeksa (prve strane i svih stranica overenih semestara i polozenih ispita)
* Izjava overena u opštini o izdržavanju od strane roditelja i dokumenta jednog od roditelja kao da putuje (VAŽI I ZA BEOGRAD I ZA NIŠ).

*Napomena: za studente koji su diplomirali neposredno pre početka putovanja, potvrda o završenom fakultetu – višoj školi
Za realizaciju grupne vize u Beogradskom i Niškom konzulatu, neophodan minimalni broj je 8 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika za grupnu vizu, putnici su u obavezi da sami rade individualnu vizu, o čemu će ih agencija blagovremeno obavestiti.

Individualna viza:

- Za putnike sa sopstvenim prevozom, potrebna je individualna viza.
- Zakazivanje termina u Ambasadi R. Grčke za odobravanje individualnih viza od 05.01.2009.godine vrši se na br. telefona 0800-15 15 15 (konzulat u Beograd) i na br. telefona 0800-15 01 50 ( konzulat u Nišu) u periodu od 09:00 - 16:00 h svakog radnog dana.
- Za individualne vize potrebno je sledeće: lično prisustvo stranke u konzulatu, zahtev (koji se dobija u ambasadi) popunjen latinicom, jedna fotografija, dokumentacija kao i za grupnu vizu, fotokopija saobraćajne dozvole, vozačke dozvole, međunarodno osiguranje, potvrda AMSJ o prelasku granice sa motornim vozilom ukoliko vlasnik vozila nije u kolima, fotokopija međunarodne vozačke dozvole. Neophodna dokumentacija koju putnik dobija u agenciji su vaučer, potvrda rezervacije, polisa međunarodnog zdravstveog osiguranja koji se dobijaju po kompletno izvršenoj uplati aranžmana.
Dokumenta je potrebno dostaviti agenciji najkasnije 10 radnih dana pre početka putovanja.
NAPOMENA:
Viziranje pasoša se vrši prema mestu izdavanja pasoša(sup Beograd, sup Zaječar…) svakog turiste, a prema regionalnoj podeli poslova Konzulata u Beogradu, Nišu i Podgorici)

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno, o čemu će putnuk biti blagovremeno obavešten, koji je dužan da isto tako, što pre priloži traženi dokument agenciji

 

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT