Klub putoljubaca Štampa

SA RADOŠĆU I ZADOVOLJSTVOM
OBJAVLJUJE DA OSNIVA

NACIONAL
KLUB PUTOLJUBACA


Kao dobrovoljno, prijateljsko
i višestruko korisni udruženje
naših vernih saputnika.

Verujući da ćete nam se rado pridružiti
navodimo 5 odličnih razloga za to:

  1. 5% popusta na sopstvene aranžmane i bus prevoz
  2. 10% popusta na fakultativne izlete u našoj organizaciji
  3. prvenstvo u izboru termina aranžmana
  4. mogućnost plaćanja aranžmana na 10 rata
  5. prioritet u informisanju o novim programima i turama planiranim za narednu sezonu

Put u klub je kratak i jednostavan:

Članovi klubamogu postati svi punoletni korisnici koji su u našem aranžmanu putovali najmanje 3 puta u predhodne tri godine. Budući član treba da dostavi podatke o tome putem e-maila ili lično u agenciju, gde može popuniti pristupnicu i dobiti člansku kartu.

DOBRO DOŠLI U DOBRO DRUŠTVO!