EkskurzijeJednodnevni izleti

GOSPODSKA VOJVODINA

TERMINI POLAZAKA 06.12.2020. i 20.12.2020.
CENA ARANŽMANA 2.100,00 RSD
Napomene tabele

U cenu aranžmana je uključeno:

 • prevoz turističkim autobusom/mini busom na navedenoj relaciji
 • usluge licenciranog turističkog vodiča (predstavnik agencije)
 • troškove organizacije putovanja

U cenu aranžmana nije uključeno:

 • individualne troškove
 • ulaznice i fakultativne izlete

Fakultativa:

 • ulaznice za  dvorce Dunđerski, Fantast, Ečka.
 • ručak u nacionalnom restoranu: 750 rsd – poželjna prijava uz rezervaciju

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

Napomena:

ČLAN 79. ZAKONA O TURIZMU ZA JEDNODNEVNE IZLETE  NE OBEZBEĐUJE ZAŠTITU U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA.

 • Najkasnije 2 dana pred putovanje proveriti tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi odobjektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog zaobilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora

Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Program putovanja

VALJEVO – DVORAC DUNĐERSKI – DVORAC FANTAST – KAŠTEL EČKA – VALJEVO

Polazak autobusa iz Valjeva sa parkinga Jugopetrol 1 kod Tešnjara u prepodnevnim časovima. Vožnja udobnim autobusom uz kraća usputna zadržavanja radi pauza . Obilazak DVORCA DUNĐERSKI, web: dvorci.info/dvorci/celarevo jednog od najpoznatijih dvoraca Srbije. Kompleks od dva dvorca sagrađen je za porodicu Stratimirović, koja je bila vlasnik 120 godina a otkupio ga je Lazar Dunđerski, najbogatiji Srbin svog doba koji je doprineo razvoju Kulpina. Bio je dobrotvor srpske sirotinje i mecena i prijatelj mnogih umetnika. Od prezimena porodice Dunđerski načinio je sinonim za bogatstvo i ugled. Porodici ovog veleposednika dorac je služio  kao vikendica, za druženje, zabave i balove. Upravljali su ovim imanjem sve do nacionalizacije posle Drugog svetskog rata.Kasnije je Kaštel ustupljen poljoprivrednoj zadruzi te je 1991. nikao muzej poljoprivrede. Park oko dvorca, kao i zgrada velikog dvorca su veoma dobro očuvani. Oba dvorca su spomenici kulture od velikog značaja. DVORAC FANTAST  web: pikbecej.rs/dvorac-fantast  jedan od najlepših u Srbiji podignut od strane Bogdana Dunđerskog, pripadnika najbogatije porodice u Vojvodini s kraja XIX veka i početka XX veka. Kompleks dvorca se prostire na oko 65 h i obuhvata, pored dvorca, i ergelu, kapelu gde je sahranjen Bogdan Dunđerski, mali kaštel, park sa jezerom. Priča kaže da je Bogdan kuću sagradio u inat, kako bi pokazao moć i bogatstvo svima onima koji su tvrdili da je bankrotirao. I tako je sagradio dvorac iz snova koji je i dan danas jedinstven u čitavom region. Nakon obilaska pauza za odmor i slobdne aktivnosti i fakultativni ručak u nacionalnom restoranu. Slobodno vreme. Nastavak puta preko Zrenjanina i fakultativni obilazak KAŠTELA EČKA web: kastelecka.com. Pustaru Ečku kupio je Luka Lazar 1781. i na njoj osnovao naselje i podigao crkvu. Dvorac je početkom 19. veka u tzv. engleskom stilu izgradio Lukin sin Agošton Lazar. Imanje i dvorac je 1870. otkupio grof Feliks Ornonkur, pa je dvorac dograđen i izmenjen 1898/99. godine. Današnji izgled zgrada dobija kada je porodica Ornonkur bila u najvećem usponu i sa novim prezimenom De La Fontagne et d Harnoncur et Univerzagt i Palavicani. Iako znatno izmenjena u enterijeru i eksterijeru, zgrada dvorca u Ečki je u graditeljskom smislu jedinstven objekat u kojem je svirao Franc List lično i gostovao čuveni grof Esterhazi. U okolini dvorca su crkva, ribnjak i vodotoranj. Dvorac je renoviran i u dobrom stanju, a njemu se nalazi hotel lovački dvorac Kaštel. Dvorac je proglašen za spomenik kulture.
Povratak na polazno odredište u planiranim satima.

fantast
dundjerski
ecka

Vodimo vas u šetnju po gospodskoj Vojvodini, da zajedno uživamo u pričama i legendama o plemićkim porodicama, raskoši i nesrećnim ljubavima. Pođite sa nama i doživite raskoš i romantiku minulih vremena!

Dvorci, kašteli, letnjikovci, balovi, prijemi, elegantne ženske haljine i gospoda u odelima, valceri, ergele, kuglane… Devetnaesti vek u Vojvodini izgledao je baš tako, o čemu i danas svedoče velelepne građevine – dvorci i kašteli, čuvari istorije i arhitekture. Dvorci su nekad bili namenjeni povremenom ili stalnom boravku bogatih društvenih slojeva. Većina je izgrađena nakon odlaska Turaka iz ovih krajeva i pošto je Austrougarska monarhija zaposela teritorije severno od Save i Dunava krajem 18. i tokom 19. veka. Bogatstvo graditeljskog, istorijskog, kulturnog, ekonomskog i turističkog nasleđa, zasnovano je na raznovrsnosti kulturnih dobara, u čemu dvorci i letnjikovci Vojvodine, kao i njihovi parkovi imaju posebno mesto. I danas se pamte dolasci i kočije gospode iz cele okoline ali malo ko zna šta se dešavalo u njima. Vodimo vas u šetnju po gospodskoj Vojvodini, da zajedno uživamo u pričama i legendama o plemićkim porodicama,, raskoši i nesrećnim ljubavima.
Pođite sa nama i doživite raskoš i romantiku minulih vremena!

Najpopularnije

Iz iste kategorije

Izbornik