Valjevo, valja doći

VALJEVO I OKO VALJEVA

Program Obilasci prema programu Cena Uključeno u cenu Nije uključeno u cenu
Šetnja kroz Valjevo Valjevska crkva, spomenik proti Mateji Nenadoviću, moderns galerija, valjevska gimnazija, spomen obeležje seče knezova, Muselimov konak, narodni muzej trg vojvode Živojina Mišića, Desankin venac, bid zona, stara čaršija Tešnjar  

1.300,00

Bus  prevoz + obilasci+turistički  vodič +  organizacija putovanja Ulaznice, lični I fakultativni troškovi, turistički ručak
Od Valjeva do Gradačkih manastira Valjevska gimnazija, spomen obeležje seče knezova, Muselimov konak, trg vojvode Živojina Mišića, Desankin venac, bid zona, stara čaršija Tešnjar, manastiri Lelić iĆelije, reka Gradac  

1.400,00

Bus prevoz + obilasci + turistički vodič +  organizacija putovanja Ulaznice, lični I fakultativni troškovi, turistički ručak
Iz Valjeva do Jablaničkih manastira Valjevska gimnazija, Muselimov konak, trg vojvode Živojina Mišića, Desankin venac, bid zona, stara čaršija Tešnjar, manastiri Jovanja I Pustinja  

1.400,00

Bus prevoz+ obilasci +turistički  vodič +  organizacija putovanja Ulaznice, lični I fakultativni troškovi, turistički ručak
Valjevo I znamenito mesto Brankovina Valjevska gimnazija, Muselimov konak, Desankin venac, bid zona, stara čaršija Tešnjar, kulturno istorijska Celina Brankovina (hram Sv. Arhangela Mihaila, Nekropola Nenadovića I humka Desanke Maksimović, stara Protina škola, Desankina škola, vajat čika Ljube Nenadovića  

 

1.300,00

 

Bus prevoz  + obilasci + turistički vodič +  organizacija putovanja

Ulaznice, lični I fakultativni troškovi, turistički ručak
Valjevo I staro selo Petnica Valjevska gimnazija, Muselimov konak, Desankin venac, bid zona, stara čaršija Tešnjar, Petnica – sportsko rekreativni centar sa otvorenim bazenima, Petnička pećina, Petnička crkva, jezero, Pocibrava  

1.300,00

Bus prevoz + obilasci + turistički vodič +  organizacija putovanja Ulaznice, lični I fakultativni troškovi, turistički ručak
Izbornik