Poklonička putovanja

PREGLED PROGRAMA IZ SERIJALA
POKLONIČKA PUTOVANJA ZA  GRUPE TURISTA

Program Obilasci prema programu Cena Uključeno u cenu Nije uključeno u cenu
Srpska Sveta gora –manastir Hilandar Manastir Hilandar, Solun, Zejtinlik, crkva Sv. Dimitrija 99 € Bus prevoz + 2 x N/D u hotelu u Solunu + 1 N/D u konaku manastira + organizacija Viza za Svetu Goru 25 €, vožnja brodićem u oba pravca, osiguranje, lični troškovi
Pokloničko putovanje

na Eginu

Manastir Sv.Nektarija, Suroti – Sv. Pajsije, Solun – Sv. Dimitrije I Sv. Palama, Zejtinlik. Kamariza kod starca  Nektarija, Tembi – Sv. Petka, Atina – Sv. Nikodim 210 € Bus prevoz + prevoz brodom + 2 x N/D u hotelu u Solunu + 1 N/D u konaku manastira+ obilasci + vodič + međunarodno osiguranje + organizacija Lični I fakultativni troškovi
Putevima pravoslavlja

kroz Bugarsku I Carigrad

Manastir Bačkov – Asenov grad – Debar – Haskovo – Istanbul (hipodrom,

Sveta Sofija, Sv.Sergije i Vaho, manastir Pantokrator, manastir Hore, Palata Vlaherna, Jarabatan Saraj, Veliko Trnovo, Arbanasi manastir – manastir Trojan, Sofija – Obilazak Bojanske crkve, RilskI manastiri.

199 € Bus prevoz + 4 x N/D u hotelu u istambulu + 1 N/D u hotelu u Velikom Trnovu + 1 N/D u hotelu u Sofiji + 1 N/D u konaku manastira u Rilski + usluge licenciranog vodiča + usluge lokalnog vodiča + organizacija
UlaznaTurska viza – 10€, Doplata za1/1 sobu-120Eur, Ulaznice za lokalitete.
Opšti uslovi putovanja

U cenu jednodnevnih aranžmana je uključeno: Prevoz udobnim turističkim busom, obilasci prema programu, usluge vodiča/pratioca, troškovi organizacije.U cenu jednodnevnih aranžmana nije uključeno: Ulaznice za posete, individualni troškovi, kompletan turistički ručak u nacionalnim restoranima (od 500,00 do 700,00 dinara), usluga pića.

U cenu dvvodnevnih aranžmana je uključeno: Prevoz udobnim turističkim busom, obilasci prema programu, usluge vodiča/pratioca, usluga punog pansiona (doručak, ručak, večera) u izabranim hotelima, troškovi organizacije.

U cenu dvodnevnih aranžmana nije uključeno: Ulaznice za posete, individualni troškovi.

Dodatna usluga: Za svaki dodatni dan i pun pansion cena se uvećava za 2.300,00 dinara.

*NAPOMENA: ZA DESTINACIJU KOJU ODABERETE DOSTAVLJAMO VAM NAKNADNO DETALJAN PROGRAM. MINIMALNI BROJ PUTNIKA PO BUSU JE 45. ZA MANJI BROJ PUTNIKA SE TAKOĐE ORGANIZUJE PUTOVANJE UZ NOVI PROGRAM.

Društvo za turizam i saobraćaj “National travel” d.o.o. Valjevo, 14 000 Valjevo   *   Sedište: Vojvode Mišića br. 14
Tel / Fax + 381 14 22 40 22  * e-mail: office@national.rs *    Mob: + 381 63 43 85 46
LICENCA 312/2020 od 06. 02. 2020. godine, KATEGORIJA: A 20   * Banka Intesa žiro račun: 160 – 438889 – 87
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i posebnim napomenama koje su sastavni deo programa putovanja kao i opštim uslovima putovanja agencije “National travel” d.o.o. Valjevo
Prema zakonu o turizmu organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj 470000040864 od 01.01.2020. godine – rok važenja 01.10. 2020., polisa Triglav Osiguranje A.D.O u visini od 200. 000 evra za slučaj insloventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.

Lice odgovorno za rešavanje reklamacija za vreme trajanja putovanja: Radoslav Marić.

PUTUJ PUNIM SRCEM!

Najpopularnije

Iz iste kategorije

Nema rezultata.

Izbornik