Uslovi korišćenja web sajta „national.rs

Poštovani korisnici,
Svaka poseta našem sajtu, narudžbe, kupovina, slanje poruke i slično, znači da ste ove Uslove korišćenja pročitali i da se sa njima u potpunosti slažete.
Ukoliko su vam ovi Uslovi korišćenja neprihvatljivi, molimo vas da odustanete od dalje upotrebe ovog sajta.

USLOVI KORIŠĆENJA sajta „national.rs

Opšte odredbe

Korišćenje usluga i sadržaja sa sajta national.rs, smatra se dokazom da ste upoznati sa Uslovima korišćenja objavljenim na ovoj stranici sajta.

Korišćenje sajta i sadržaja na njemu

 • Ovaj sajt i njegov sadržaj možete koristiti samo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Nije dozvoljeno da sadržaj sajta koristite u javne i komercijalne svrhe.
 • Materijali na ovom sajtu su naše vlasništvo zaštićeno autorskim pravima.
 • Neovlašćena upotreba sadržaja sa ovog sajta predstavlja kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima i drugih zakona i propisima koji regulišu ovu oblast.
 • Sadržaj sa sajta možete preuzimati isključivo za informativne i edukativne svrhe, uz obavezu da oznake autorstva sa originala zadržite na kopijama.
 • Ukoliko želite sadržaje ovog sajta da koristite u druge svrhe koje ovde nisu odobrene, potrebno je da nas kontaktirate u cilju dobijanja dozvole za to.
 • Zabranjeno je na ovaj sajt postavljati protivzakonite i neistinite sadržaje i komentare.

Zaštita podataka

Lične podatke koje kao posetioci i korisnici ovog sajta ostavite na sajtu radi dobijanja bilo koje vrste našeg proizvoda ili usluge, zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i našom Politikom privatnosti.

Vaše lične podatke koristimo isključivo za obradu vaših zahteva i komunikaciju sa vama. Informacije, podaci i drugo što ostavljate na ovom sajtu, a nisu vaši lični podaci, ne smatramo poverljivim materijalom i koristimo ih u skladu sa uobičajenom poslovnom politikom.

Linkovi ka drugim web sajtovima

Linkovi (veze) na našem sajtu sa drugim web lokacijama, služe isključivo za vaše dodatno informisanje. Mi ni u kom vidu nismo odgovorni za te web lokacije niti za sadržaje na njima.

Ograničene garancije

Nastojimo da sve prikazano na ovom sajtu bude tačno, da imamo ispravne nazive, specifikacije, fotografije, cene itd.

I pored toga, ne garantujemo apsolutnu tačnost informacija i podataka, primenjivost i kompletnost sadržaja ili apsolutno odsustvo grešaka na ovom sajtu. Moguća su i neka odstupanja od ovih Uslova u zakonski dozvoljenim granicama.

Ograničenje odgovornosti

Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu ili troškove koji mogu nastati kao posledica upotrebe ili zloupotrebe ovog sajta i sadržaja preuzetog sa njega.

Zaštitni znaci

Logotipi, zaštitni znaci, nazivi, oznake i slično, koji se pojavljuju na ovom sajtu, zaštitni su znaci odgovarajućih subjekata i ne mogu se ni na koji način koristiti bez saglasnosti vlasnika.

Upotreba kolačića

Stranice ovog sajta prikupljaju određene informacije putem kolačića (cookies) poslatih na vaš IT uređaj. Kolačići vama omogućavaju bolje korisničko ikustvo, a nama obezbeđuju informacije o kvalitetu poseta i broju posetilaca.

Kolačiči ne prikupljaju lične podatke i informacije o pojedincima. Svi uzeti podaci su analitičke i zbirne prirode.

Cene i cenovna politika

Cenovna politika je objašnjena na odgovarajućim stranicam ovog sajta. Cene su iskazane u dinarima. PDV je uračunat u cenu.

Završne odredbe

  • Upotrebom ovog sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i da ćete ih poštovati.
  • Mi zadržavamo pravo da ove Uslove ažuriramo ili promenimo bez prethodnog upozorenja.
  • Sve promene odredbi ovih Uslova biće prikazane na ovoj stranici sajta „national.rs“.
  • U vašem je interesu da povremeno proverite da li su se Uslovi promenili.
 • Pojedine odredbe ovih Uslova korišćenja mogu se podrediti izričito naglašenim uslovima i istaknutim obaveštenjima datim na nekim drugim mestima na ovom sajtu.

Sankcije za kršenje ovih odredbi

U slučaju kršenja odredbi ovih Uslova korišćenja, možemo poslati upozorenje, privremeno ili za stalno blokirati pristup sajtu, podneti prijavu nadležnim organima ili podneti tužbu.

Ovi Uslovi korišćenja i navedene odredbe se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu 20. Aprila, 2020. godine.

Izbornik